Din 15 noiembrie 2018 a intrat în vigoare o nouă reglementare privind echiparea tehnică cu hidranți de incendiu a clădirilor, conform Ordinul nr. 6026/2018 pentru modificarea și completarea reglementării tehnice “Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a Instalații de Stingere”.

Din această lună, în proiectele ISU este obligatorie echiparea cu hidranți a clădirilor civile care au o suprafață mai mare de 600 mp și un risc mare sau foarte mare de incendiu, precum și a clădirilor închise din categoriile de importanță excepțională A ori deosebită B, a clădirilor înalte sau foarte înalte și a clădirilor cu săli aglomerate, a spațiilor unde se află simultan mai mult de 200 persoane.

Echiparea tehnică cu hidranți de incendiu este obligatorie pentru hale, depozite și spații de producție cu o suprafață mai mare de 600 mp (inclusiv circulațiile comune) și risc mare sau foarte mare de incendiu.

În vederea echipării cu hidranți de incendiu interiori, pentru clădirile cu funcțiuni mixte se stabilește funcțiunea civilă ori de producție și depozitare.

Pentru clădirile în care se desfășoară activități sportive, este nevoie de hidranți de incendiu dacă în acele spații se află simultan mai mult de 200 persoane.

De asemenea, au nevoie de hidranți de incendiu spațiile subterane cu o suprafață mai mare de 300 mp, parcările supraterane închise cu mai mult de 10 locuri de mașini și peste două niveluri, parcările supraterane deschise și cu peste 50 locuri și peste două niveluri.

Pentru prima dată, în noul text legislativ, se admite acționarea electrică de la distanță pentru pornirea pompelor și operarea robinetelor.

Pe lângă aceste prevederi, conform Ordinului nr. 6026/2018 pentru modificarea și completarea reglementării tehnice “Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a Instalații de Stingere”, mai sunt prevăzute și norme pentru hidranții din proiectele ISU pentru școli, instituții de învățământ și cultură, spații comerciale și instituții administrative.

De asemenea, în Ordinul nr. 6026/2018 este specificată și echiparea tehnică a clădirilor cu instalații automate de stingere a incendiilor, tip sprinkler.